Bảng quảng cáo

Tin tức

Hot news

Sản phẩm dịch vụ

Phần mềm đào tạo

Các sản phẩm phần mềm giáo dục được phát triển dưới sự cộng tác của các chuyên gia liên ngành. Phát triển trên nền tảng nhu cầu thực tế đã được khảo sát kỹ lưỡng. Giúp cho quá trình đào tạo của doanh nghiệp cũng như quản lý của nhà trường trở nên dễ dàng hơn.

Phần mềm đào tạo ngân hàng thực hành, trực tuyến microbank edu

Ngân hàng thực hành Microbank.Edu

Phần mềm quản lý trường mầm non Serene.Kids

Phần mềm mầm non Serene.Kids

© Copyright 2012 Serenco. All rights reserved.