TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Dell, HP, CrossMatch, Panasonic, LG, Oracle, Microsoft, AV-Gad, Axis Communication…, SERENCO chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ cho các dự án công nghệ thông tin của các ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán , bảo hiểm và doanh nghiệp.

Tham gia bình luận: